اصل 44 قانون اساسی و سوابق تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی
50 بازدید
محل نشر: گواه » زمستان 1383 و بهار 1384 - شماره 2 و 3 (3 صفحه - از 101 تا 103)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی