رمانتیسم در شعر بدرالشاکر السیاب
42 بازدید
محل نشر: ادب و زبان فارسی » بهار 1385 - شماره 24 (18 صفحه - از 113 تا 130)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
سیاب،شاعر عراقی و پیشرو شعر نو عربی است.در میان شاعران رمانتیک‌ معاصر عربی،وی به دلیل بهره‌گیری ماهرانه از اسطوره و اصول مکتب رمانتیسم و پردازش نیکو و دلنشین آنها در سروده‌های خود،سرآمد و مشهور گردیده است. در این نوشته،پس از گذری بر زندگی او،اصول و نحوه شکل‌گیری مکتب‌ رمانتیسم در غرب و زمینه‌های ورود آن به کشورهای عربی،بیان شده است،سپس‌ نشانه‌هایی از مفاهیم رمانتیکی و اسطوره‌ای در شعر سیاب،با آوردن نمونه‌هایی‌ از آن،مورد اشاره قرار گرفته است. واژگان کلیدی: رمانتیسم،اسطوره،شعر،سیاب.