آداب و سنن عشایری از دیدگاه اسلام
37 بازدید
ناشر: ستاد رسیدگی به امور فرهنگی و اجتماعی عشایر خوزستان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی